Публични процедури

„Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на “НКИЗ“ ЕАД”, за 2015г.

2014-11-07 - Дата на обявяване
2014-12-08 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2014-12-09 - Дата на отваряне на офертите

01954-2014-0002 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-1234/29.01.15Г. - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

1.1.Прогнозните количества за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, касаят месеците от 01 януари 2015г., до 31 декември 2015г, са 580 комплекта. 1.2.Номиналната стойност на месечния комплект ваучери за храна е в размер на 180,00 лева (сто и осемдесет лева) за всеки работник или служител .

Допълнителни данни

 • Ваучери за храна за 2015

  2014-11-03 - Дата на публикуване на документа

  Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на "НКИЗ" ЕАД", за 2015г.


  Документи

 • Публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници

  2014-12-10 - Дата на публикуване на документа

  На 13 декември 2014 г. (събота) от 10.00 ч. в офиса на ,,Национална компания индустриални зони" ЕАД в гр. София, ул. „Ангел Кънчев" № 1, ет.4 ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на „НКИЗ" ЕАД".

 • Решение за обявяване класирането на участниците

  2014-12-13 - Дата на публикуване на документа

  Решение за обявяване класирането на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.14 ал.3 ЗОП, във връзка с обявление 632386 от 07.11.2014г. с № 01954-2014-0002 в РОП, за обществена поръчка с предмет: "Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на НКИЗ ЕАД"

  Протокол-1

  Протокол-2

  Решение

 • Информация за сключен договор

  2015-01-15 - Дата на публикуване на документа

  Информация относно сключени договори във връзка с обявление 632386 от 07.11.2014г. с № 01954-2014-0002 в РОП, за обществена поръчка с предмет: "Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на НКИЗ ЕАД"

  Информация за сключен договор

  Договор-07/12-01-2014 (с приложения)

 • Информация за плащания

  2015-02-25 - Дата на публикуване на документа

  ...Информация за плащания

  № на Договор Изпълнител Предмет на договора Фактура № /Дата/Сума Дата на плащане съгласно банково извлечение Информация за гаранция за изпълнение
  Д-07/ 12.01.2015г. "Томбоу България" ООД Изработване и доставка на ваучери за храна за 2015г. Протокол 1010024182/26.1.15 - 84 060 лв. и ф-ра 5010023741/26.1.15 - 134.50 23.01.2015г. няма


 • Банкова гаранция

  2016-02-02 - Дата на публикуване на документа

  Гаранция в размер на 1045.69 върната на 02.02.2016 г.