Публични процедури

«Физическа денонощна невъоръжена охрана на район с 40 бр. сгради в бивше военно поделение, в землището на с. Телиш – собственост на «Национална компания индустриални зони» ЕАД.»

2014-04-11 - Дата на обявяване
2014-04-22 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2014-04-22 - Дата на отваряне на офертите

9028212 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-0077 - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

12-месечен срок на услугата, с 9 невъоръжени охранители, денонощно, с два поста, с обходи, в състав от двама охранители на смяна, считано от 24 април 2015г.

Допълнителни данни

 • Публична покана

  2015-02-12 - Дата на публикуване на документа
 • Разяснения

  2015-02-18 - Дата на публикуване на документа
 • Протокол

  2015-03-12 - Дата на публикуване на документа

  ...Протоколundefined

 • Протокол

  2015-03-12 - Дата на публикуване на документа
 • Информация за плащане

  2015-04-06 - Дата на публикуване на документа

  ...

  Д-33/ 24.04.2014г. "Диммар 2000" ООД Физическа денонощна невъоръжена охрана в с. Телиш 490/4.03.2015 - 4183.52 лв. 5.3.2015 неприложимо
  493/01.04.2015 -4183.52 лв. 6.4.2015