Публични процедури

„Проектиране и строителство на четирилентова пътна връзка и кръстовище с бул. Европа, общ Божурище, Софийска област

2015-07-07 - Дата на обявяване
2015-08-24 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2015-08-25 - Дата на отваряне на офертите

676250 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-0314/07.07.2015 - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Разяснениe №4

Разяснениe №3

Разяснение №2

Решение за промяна (включително на дати за получаване и отваряне на офeрти)

Разяснение №1

Решение

Обявлениеundefinedundefined

Документация за участие

Протокол N1

Съобщение

Протокол N2

Протокол N3

Решение

Информация за връщане на гаранции за участие:

"ГБС-Инфрастуктурно сроителство АД"- изпратена по куриер на 27.04.16 г.

Консорциум Европа 2015 с водещ партньор "Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД- изпратена по куриер на 27.04.16 г.

Обединение "Индустриални зони 2015 " - изпратена по куриер на 27.04.16 г.

"Щтрабаг" ЕАД - изпратена по куриер на 27.04.16 г.

Обединение "Мега консулт Божурище" - изпратена по куриер на 28.04.16 г.

Обединение "Път Божурище 2015" с водещ партньор "Монолит София" АД изпратена по куриер на 26.04.16 г.

Решение за прекратяване

Допълнителни данни

    Не са намерени допълнителни данни!