Публични процедури

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на „НКИЗ” ЕАД, за 2016г.

2015-10-19 - Дата на обявяване
2015-11-19 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2015-11-20 - Дата на отваряне на офертите

693325 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-0489/20.10.2015  - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на „НКИЗ" ЕАД, за 2016г.

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП, за доставка : „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на "НКИЗ" ЕАД за 2016 г.". Предметът на обществената поръчка включва: отпечатване и доставка на ваучери за храна за периода от януари до декември 2016 г., полагащи се съгласно КТД и КТ. Пълно описание на поръчката е дадено в Раздел ІІІ – Техническа спецификация към настоящата документация. Възложителят си запазва правото при необходимост от допълнително количество ваучери поради промяна на структурата на компанията или други неизвестни в момента причини да възложи на изпълнителя допълнителни количества за 2016 г.

Решение

Обявление

Документация за участие

ПРИЛОЖЕНИЯ - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ - ВАУЧЕРИ

Съобщение за публикуванe

Съобщение

Протокол

Протокол 3

Решение

Договор

Ценово предложение

Декларация

Информация за ивършено плащане на дата 26.01.2016 на "Томбоу България" ООД

Основание за плащането проформа протокол 136271/13.01.2016 и проформа фактура 136271/13.01.2016

на обща стойност 80015.90 с ДДС

Информация за ивършено плащане на дата 22.06.2016 на "Томбоу България" ООД

Основание за плащането проформа протокол 141696/16.06.2016 и проформа фактура 141696/16.06.201

на обща стойност 18021.60 лв. с ДДС


Допълнителни данни

    Не са намерени допълнителни данни!