Публични процедури

Проектиране и строителство на участък от улица №12 и рехабилитация на улица № 15, с улични технически мрежи, в Икономическа зона София-Божурище, общ Божурище, Софийска област

2015-11-23 - Дата на обявяване
2015-12-22 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2015-12-22 - Дата на отваряне на офертите

698837 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-0559 - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Проектиране по всички части и строителство на двулентова улица №12, дъждовна канализация и филтрационна траншея, битова канализация, уличен водопровод, разпределителен газопровод, тръбен преход за кабели 20 kV, тръбно трасе за оптични кабели, улично осветление. Проектиране и рехабилитация на двулентова улица №15 с паркинг; проектиране и строителство на нов участък с дължина 70 м, на отводнителна канализация и на улично осветление за улица №15, както и на участък от улично осветление по улица №13. Пътни знаци, маркировка и озеленяване в обхвата на регулацията на улица №12 и на улица №15.

Решение

Обявление

Документация за участие(не актуална)

Документация за участие - променена (съгласно решението за промяна)

Решение за промяна

Въпроси и отговори 1

Въпроси и отговори 2

Протокол 1

Съобщение

Протокол 2

Протокол 3

Решение

Съобщение за отваряне на цени на обществената поръчка за ул.12 и ул.15

Решение за избор на изпълнител 02.02.2017

Протокол 4

Протокол 5

Договор

Техническо предложение

Информация за извършено плащане по фактура 1000002809/13.03.2017 - 364374.00лв.

Обявление за приключване на договор

Допълнителни данни

    Не са намерени допълнителни данни!