Публични процедури

Доставка на автомобил с повишена проходимост за нуждите на „НКИЗ“ ЕАД

2016-12-14 - Дата на обявяване
2016-12-22 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2016-12-22 - Дата на отваряне на офертите

9059955 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

 - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Допълнителни данни

    Не са намерени допълнителни данни!