Публични процедури

“Строителен надзор на площадкови електрически мрежи и съоръжения и 4 бр. оценки на съответствие на инвестиционни проекти”

2015-07-09 - Дата на обявяване
2015-07-24 - Краен срок за получаване на оферти (заявления за участие или конкурсни проекти - когато е приложимо)
2015-07-27 - Дата на отваряне на офертите

9043690 - идентификационен номер от агенцията за обществени поръчки(аоп)

ИК-0320/09.08.2015 г. - Вътрешен идентификационен номер

Отворена - Статус

Допълнителни данни

    Не са намерени допълнителни данни!